IBEKS
Firma "1S" ametlik esindaja Eestis
372-6606380 | 372-55511601 | 372-55511607
1C Lenovo Expert Systems ORDI DR.Web Microsoft Agent Plus
SÜSTEEMID ÄRITEGEVUSE ARENDAMISEKS

Rakenduslikud lahendused
raamatupidamiseks ja juhtimise arvestuseks,
palgaarvestuseks ja personali juhtimiseks,
eelarve- ja finantsanalüüsialaseks tööks,
äriprotsesside korraldamiseks ja juhtimiseks,
juhtimissüsteemi projekteerimiseks ja optimeerimiseks
1S:Ettevõte

Programm "1S:Ettevõte" kujutab endast rakenduslike lahenduste süsteemi, mis on loodud ühtsete printsiipide järgi ning ühtsel tehnoloogilisel platvormil ning ette nähtud erinevais tegevussuundades ja omandivormides tegutsevate ettevõtete töö automatiseerimiseks.

Rakendusvaldkonnad
 • tootmis- ja kaubandusettevõtete automatiseerimine
 • organisatsioonilise ja majandusliku tegevuse juhtimine
 • raamatupidamine mitme kontoplaaniga ja vabas vormis arvestuse mõõtmetega
 • majanduslik ja analüütiline aruandlus
 • palgaarvestus ja personali juhtimine
 • planeerimis-, eelarve- ja finantsanalüüsialaste ülesannete lahendamine
 • äriprotsesside korraldamine ja juhtimine
 • juhtimissüsteemi projekteerimine ja optimeerimine
 • konsolideeritud finants- ja juhtimisarvestuse pidamine
Mahukus ja integratsioon
 • ühe kasutajaga variant väikestele organisatsioonidele või personaalseks kasutamiseks
 • võrguvariant mitmele kasutajale töötamiseks, mis tagab lihtsa paigalduse ja kasutamise
 • kliendi serverivariant töötamiseks kolmetasandilise arhitektuuri alusel serveri "1S:Ettevõte" ja "Microsoft SQL Server" kasutamisega. Tagab andmete kindla säilitamise ja töötlemise samaaegselt suure hulga kasutajate töötamisega.
 • Informatsioonivahetus territoriaalselt üksteisest eemal asuvate ettevõtte filiaalide vahel
 • väliste komponentide tehnoloogia
 • Kaubandus- ja spetsialiseeritud seadmetega tehtava töö toetamine
 • Mitmekeelsete rakenduslike lahenduste loomine

1S:Ettevõte - programmisüsteem (platvorm), mis võimaldab lahendada erinevaid raamatupidamisega, jooksevarvestusega ja arvestusfunktsioonidega seotud ülesandeid. Võimalik kohandada iga konkreetse ettevõtte arvestuse eripäraga. Sisaldab arenenud visuaalse projekteerimise vahendeid: objektne keel, häälestatav liides, administreerimis-, konfigureerimis- ja konstrueerimisfunktsioon, lisaks veel rakenduste kaasaegseid integratsioonistandardeid toetavad vahendeid.


1S:Autotranspordi juhtimine
1S:CRM Prof
1S-Logistika:Lao juhtimine
1S:Kaubanduse juhtimine
Tööstusettevõte juhtimine

LEARN MORE


Tarkvara
Pealehele
Hinnakiri 1S
Koolitus
1S
Hooldus ja teenused
Tellimus

E-Mail